Regulamin

 

1.ORGANIZATOR

1.Rozgrywki Amatorskiej Ligi koszykówkiBIELANY BASKET LIGA organizowane są przezMUKS BASKET WARSZAWA

 

2.CEL

1.Propagowanie oraz rozpowszechnianie sportu wśród dorosłych i młodzieży

2.Integracja środowiska koszykarskiego

 

3. UCZESTNICTWO ORAZ ZGŁOSZENIA

1. W rozgrywkach Bielany Basket Ligimogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2. Zawodnicy występujący w rozgrywkach PZKosz

2.1 Dopuszcza się do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej ligi amatorskiej 3 zawodników którzy uczestniczą w rozgrywkach PZKosz. Wyjątek stanowią zawodnicy poniżej 18 roku życia dla których nie ma ograniczeń oraz zawodnicy, którzy są zgłoszeni tylko i wyłącznie do cykli młodzieżowychWOZKosz lub PZKosz.

3. Dopuszczeni do Playoff/Playout zostają zawodnicy, którzy przynajmniej raz weszli na boisko w trakcie rundy zasadniczej.

3.1. Zawodnik PZKosz musi rozegrać przynajmniej połowę spotkań, by móc uczestniczyć w playoff/playout

4. W zespole może być zgłoszonych od 7 do 15 zawodników

4.1 zgłoszenie każdego kolejnego zawodnika kosztuje 50zł

4.2 Zawodników można zgłaszać do 4 kolejki włącznie potem można zgłosić tylko 1 zawodnika

4.3 Zawodnicy występujący w rozgrywkach PZKosz muszą być zgłoszeni przed startem ligi.

4.4 Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po rozpoczęciu rozgrywek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz nie wystąpił jeszcze w meczu danego sezonu – w takim wypadku może zmienić drużynę.

4.5Każdy zawodnik występujący w amatorskiej lidze może w ciągu jednego sezonu/edycji grać tylko w jednej drużynie na tym samy szczeblu rozgrywkowym.

4.6 Dozwolony jest udział jednego zawodnika z drużyny, która gra w szczeblu wyższym.

4. MECZ

1.Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników.

2. Każda drużyna musi posiadać komplet dwustronnych strojów meczowych lub dwa komplety strojów w różnych kolorach. Warunkowo dopuszcza się komplet samych koszulek. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać na koszulce numer z przodu i z tyłu.

3.W przypadku braku stroju lub braku oznaczenia na koszulce, a także takich samych numerów w jednej drużynie Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.

4.Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu funkcyjnemu składu drużyny i numerów zawodników.

5. ZASADY GRY ORAZ SYSTEM

1. Mecz będzie rozgrywany wedle oficjalnych przepisów FIBA (Mazowiecka Ekkstraliga)

1a. W niższych ligach czas gry wynosi odpowiednio 4X12 dla 1ligi oraz 4X10 dla 2ligi (zatrzymywana ostatnia minuta)

1.1 Zmianie ulega długość przerw między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą(1minuta), a między 2  i 3 kwartą 3 minuty przerwy

1.2 poza 2 czasami w pierwszej połowie oraz 3 w drugiej dozwolone jest w ostatniej minucie czwartej kwarty oraz dogrywki jednorazowe przeniesienie piłki na pole ataku

2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych dużych punktów.

2.1W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

2.2przy dwóch zespołach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu.

2.3przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.

3 System rozgrywek jest uzależniony od ilości zespołów i zostanie ogłoszony przed każdą edycją osobno.

6.Uwagi Końcowe

1.Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2.Zarząd BBL ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw będących zdaniami. W nazwie mogą występować max trzy słowa.

3.BBL nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze BBL.

4.Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są spotkania BBL. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada Kapitan.

5. Zawodnicy oraz Trenerzy i Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania.

6.Za wszelkie kontakty drużyny z Zarządem BBL odpowiada Kapitan.

7. W przypadku skandalicznego zachowania zarząd BBL może zdyskwalifikować zawodnika na jeden mecz

8. Drużyna, która poinformowała na mniej niż 48h przed meczem o swojej nieobecności zobligowana jest zapłacić 200 złotych dla drużyny przeciwnej.

9.Zawodnik zawieszony podlega możliwości wykupienia się za 50 złotych lub może odbyć karę.