Regulamin

 

1.ORGANIZATOR

 

1.Rozgrywki Amatorskiej Ligi koszykówki „BIELANY BASKET LIGA” organizowane są przez MUKS BASKET WARSZAWA

 

2.CEL

 

1.Propagowanie oraz rozpowszechnianie sportu wśród dorosłych i młodzieży

2.Integracja środowiska koszykarskiego

 

3. UCZESTNICTWO ORAZ ZGŁOSZENIA

 

1. W rozgrywkach Bielany Basket Ligi mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i
młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2. Zawodnicy występujący w rozgrywkach PZKosz
2.1 Dopuszcza się do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej ligi amatorskiej 3 zawodników
którzy uczestniczą w rozgrywkach PZKosz. Wyjątek stanowią zawodnicy poniżej 18 roku życia
dla których nie ma ograniczeń oraz zawodnicy, którzy są zgłoszeni tylko i wyłącznie do cykli
młodzieżowych WOZKosz lub PZKosz.

3. Dopuszczeni do Playoff/Playout zostają zawodnicy, którzy przynajmniej raz weszli na boisko
w trakcie rundy zasadniczej.
3.1. Zawodnik PZKosz musi rozegrać przynajmniej połowę spotkań, by móc uczestniczyć w
playoff/playout

4. W zespole może być zgłoszonych od 7 do 15 zawodników
4.1 zgłoszenie każdego kolejnego zawodnika kosztuje 50zł
4.2 Zawodników można zgłaszać do 4 kolejki włącznie potem można zgłosić tylko 1 zawodnika
4.3 Zawodnicy występujący w rozgrywkach PZKosz muszą być zgłoszeni przed startem ligi.
4.4 Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po rozpoczęciu rozgrywek.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz nie wystąpił jeszcze w meczu danego sezonu – w takim
wypadku może zmienić drużynę.
4.5 Każdy zawodnik występujący w amatorskiej lidze może w ciągu jednego sezonu/edycji
grać tylko w jednej drużynie na tym samy szczeblu rozgrywkowym.
4.6 Dozwolony jest udział jednego zawodnika z drużyny, która gra w szczeblu wyższym.

 

4. MECZ

 

1. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników. Oznacza to, że w momencie
rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników.


2. Każda drużyna musi posiadać komplet dwustronnych strojów meczowych lub dwa
komplety strojów w różnych kolorach. Warunkowo dopuszcza się komplet samych koszulek.
Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać na koszulce numer z przodu i z tyłu.


3. W przypadku braku stroju lub braku oznaczenia na koszulce, a także takich samych
numerów w jednej drużynie Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do
gry.


4. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu
funkcyjnemu składu drużyny i numerów zawodników.

 

5. ZASADY GRY ORAZ SYSTEM

 

1. Mecz będzie rozgrywany wedle oficjalnych przepisów FIBA (Mazowiecka Ekstraliga)
1a. W niższych ligach czas gry wynosi odpowiednio 4X12 dla 1ligi oraz 4X10 dla 2ligi
(zatrzymywana ostatnia minuta)
1.1 Zmianie ulega długość przerw między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą(1minuta), a między 2 i 3
kwartą 3 minuty przerwy
1.2 poza 2 czasami w pierwszej połowie oraz 3 w drugiej dozwolone jest w ostatniej minucie
czwartej kwarty oraz dogrywki jednorazowe przeniesienie piłki na pole ataku


2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych dużych punktów.
2.1 W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
2.2 przy dwóch zespołach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu.
2.3 przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę
tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje
ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w
rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis
– decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w
ostateczności większa ilość punktów rzuconych.


3 System rozgrywek jest uzależniony od ilości zespołów i zostanie ogłoszony przed każdą
edycją osobno.

 

6. PRZERWA NA ŻĄDANIE

 

1. poza 2 czasami w pierwszej połowie oraz 3 w drugiej dozwolone jest w ostatniej minucie
czwartej kwarty oraz dogrywki jednorazowe przeniesienie piłki na pole ataku.


2. Do wzięcia czasu z Boiska jest uprawniony jedynie kapitan.
2.1 Do wzięcia czasu jest uprawniona każda osoba w strefie ławki (Trener, asystent Trenera,
Zawodnik)

 

7. TERMINY PLAY - OFF, SYTUACJE SPORNE

 

1. Z uwagi na system mecz i rewanż w fazie playoff, mecze te będą rozegrane wedle
preferencji obu zespołów. Zespół, który w rundzie zasadniczej zajął wyższą pozycję będzie
mógł określić, który mecz będzie grał wedle swojej preferencji.
1.1 Zespół z wyższej pozycji ma obowiązek poinformować organizatora najpóźniej w
poniedziałek do godziny 15 po weekendowej kolejce o swojej preferencji.
1.2 Zespół z niższej pozycji zostanie poinformowany, który mecz będzie rozgrywany wedle ich
preferencji. Następnie do końca dnia zobligowany jest do podania swoich preferencji.


2. Za preferencje uznaje się przedział czasowy w wysokości minum 4 godzin.
2.1 Godziny te są godzinamy rozpoczęcia meczy (przykładowo dla preferencji 12-16 mecz
może rozpocząć się o 12:00, 13:30,15:00)


3. Organizator podkreśla, że podany punkt ma zastosowanie w przypadku sytuacji spornych


8.UWAGI KOŃCOWE


1. Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami).


2. Zarząd BBL ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być
obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw
będących zdaniami. W nazwie mogą występować max trzy słowa.


3. BBL nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na
obiektach, w których rozgrywane są mecze BBL.


4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także
winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są
spotkania BBL. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada Kapitan.


5. Zawodnicy oraz Trenerzy i Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu
korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania.


6. Za wszelkie kontakty drużyny z Zarządem BBL odpowiada Kapitan.


7. W przypadku skandalicznego zachowania zarząd BBL może zdyskwalifikować zawodnika na
jeden mecz
7.1 Za kopnięcie, rzucenie krzesełkiem zawodnik podlega każe w wysokości 200 złotych

8. Drużyna, która poinformowała na mniej niż 48h przed meczem o swojej nieobecności
zobligowana jest zapłacić 200 złotych dla drużyny przeciwnej.


9. Zawodnik zawieszony podlega możliwości wykupienia się za 50 złotych lub może odbyć
karę.