Regulamin

 

1.ORGANIZATOR

1.Rozgrywki Amatorskiej Ligi koszykówki „BIELANY BASKET LIGA” organizowane są przez MUKS BASKET WARSZAWA

 

2.CEL

1.Propagowanie oraz rozpowszechnianie sportu wśród dorosłych i młodzieży

2.Integracja środowiska koszykarskiego

 

3. UCZESTNICTWO ORAZ ZGŁOSZENIA

1. W rozgrywkach Bielany Basket Ligi mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i młodsi za pisemną zgodą opiekunów prawnych.

2. Zawodnicy występujący w rozgrywkach PZKosz

2.1 Dopuszcza się do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej ligi amatorskiej 3 zawodników którzy uczestniczą w rozgrywkach PZKosz. Wyjątek stanowią zawodnicy poniżej 21 roku życia dla których nie ma ograniczeń.

3. Dopuszczeni do Playoff/Playout zostają zawodnicy, którzy przynajmniej raz weszli na boisko w trakcie rundy zasadniczej.

3.1. Zawodnik PZKosz musi rozegrać przynajmniej połowę spotkań, by móc uczestniczyć w playoff/playout

4. zespół składa się minimum z 10 zawodników, będących obowiązkowa członkami stowarzyszenia

4.1  Każdy z Członków (zawodników) ma prawo do zaproszenia jednego zawodnika niebędącego członkiem stowarzyszenia do gry w zespole w którym występuje.

4.2 Zawodników można zgłaszać do 4 kolejki włącznie potem można zgłosić tylko 1 zawodnika

4.3 Zawodnicy występujący w rozgrywkach PZKosz muszą być zgłoszeni przed startem ligi.

4.4 Zabrania się jakichkolwiek transferów między drużynami po rozpoczęciu rozgrywek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy gracz nie wystąpił jeszcze w meczu danego sezonu – w takim wypadku może zmienić drużynę.

4.5 Każdy zawodnik występujący w amatorskiej lidze może w ciągu jednego sezonu/edycji grać tylko w jednej drużynie na tym samy szczeblu rozgrywkowym.

4. MECZ

1. Do meczu musi przystąpić, co najmniej pięciu zawodników. Oznacza to, że w momencie rozpoczęcia zawodów obecnych jest minimum pięciu zawodników.

2. Każda drużyna musi posiadać komplet dwustronnych strojów meczowych lub dwa komplety strojów w różnych kolorach. Warunkowo dopuszcza się komplet samych koszulek. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać na koszulce numer z przodu i z tyłu.

3. W przypadku braku stroju lub braku oznaczenia na koszulce, a także takich samych numerów w jednej drużynie Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.

4. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do podania sędziemu funkcyjnemu składu drużyny i numerów zawodników.

5. ZASADY GRY ORAZ SYSTEM

1. Mecz będzie rozgrywany wedle oficjalnych przepisów FIBA (Mazowiecka Ekstraliga)

1a. W niższych ligach czas gry wynosi odpowiednio 4X12 dla 1ligi oraz 4X10 dla 2ligi (zatrzymywana ostatnia minuta) 

1.1 Zmianie ulega długość przerw między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą(1minuta), a między 2  i 3 kwartą 3 minuty przerwy

1.2 poza 2 czasami w pierwszej połowie oraz 3 w drugiej dozwolone jest w ostatniej minucie czwartej kwarty oraz dogrywki jednorazowe przeniesienie piłki na pole ataku

2. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych dużych punktów.

2.1 W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:

2.2 przy dwóch zespołach - zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu.

2.3przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość dużych punktów (zwycięstwo 2pkt, przegrana 1pkt, walkower 0pkt) zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się remis – decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi (+/-) a w ostateczności większa ilość punktów rzuconych.

3 System rozgrywek jest uzależniony od ilości zespołów i zostanie ogłoszony przed każdą edycją osobno.

6. Przerwa na żądanie

1. poza 2 czasami w pierwszej połowie oraz 3 w drugiej dozwolone jest w ostatniej minucie czwartej kwarty oraz dogrywki jednorazowe przeniesienie piłki na pole ataku

2. Do wzięcia czasu z Boiska jest uprawniony jedynie kapitan.

2.1 Do wzięcia czasu jest uprawniona każda osoba w strefie ławki (Trener, asystent Trenera, Zawodnik)

 

7. Terminy play-off sytuacje sporne

1. Z uwagi na system mecz i rewanż w fazie playoff, mecze te będą rozegrane wedle preferencji obu zespołów. Zespół, który w rundzie zasadniczej zajął wyższą pozycję będzie mógł określić, który mecz będzie grał wedle swojej preferencji.

1.1 Zespół z wyższej pozycji ma obowiązek poinformować organizatora najpóźniej w poniedziałek do godziny 15 po weekendowej kolejce o swojej preferencji.

1.2 Zespół z niższej pozycji zostanie poinformowany, który mecz będzie rozgrywany wedle ich preferencji. Następnie do końca dnia zobligowany jest do podania swoich preferencji.

2. Za preferencje uznaje się przedział czasowy w wysokości minum 4 godzin.

2.1 Godziny te są godzinamy rozpoczęcia meczy (przykładowo dla preferencji 12-16 mecz może rozpocząć się o 12:00, 13:30,15:00)

3. Organizator podkreśla, że podany punkt ma zastosowanie w przypadku sytuacji spornych

 

8.Uwagi Końcowe

1. Organizator Zawodów zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2. Zarząd BBL ma prawo odmówić zaakceptowania nazwy drużyny. Nazwa nie powinna być obraźliwa ani wulgarna lub mieć negatywne konotacje. Należy unikać formułowania nazw będących zdaniami. W nazwie mogą występować max trzy słowa.

3. BBL nie odpowiada materialnie za rzeczy ani przedmioty zawodników znajdujące się na obiektach, w których rozgrywane są mecze BBL.

4. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z ich winy, a także winy ich kibiców podczas trwania rozgrywek na obiektach, w których prowadzone są spotkania BBL. Za egzekucję roszczeń z tytułu strat materialnych odpowiada Kapitan.

5. Zawodnicy oraz Trenerzy i Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu korzystania z obiektu, w którym rozgrywane są spotkania.

6. Za wszelkie kontakty drużyny z Zarządem BBL odpowiada Kapitan.

7. W przypadku skandalicznego zachowania zarząd BBL może zdyskwalifikować zawodnika na jeden mecz

7.1 Za kopnięcie, rzucenie krzesełkiem zawodnik podlega każe w wysokości 200 złotych

8. Drużyna, która poinformowała na mniej niż 48h przed meczem o swojej nieobecności zobligowana jest zapłacić 200 złotych dla drużyny przeciwnej.

9.Zawodnik zawieszony podlega możliwości wykupienia się za 50 złotych lub może odbyć karę.